About Us

เพลงแจ๊สเป็นศาสตร์ของดนตรีแห่งความนุ่มลึก เสียงเพลงที่ขับกล่อมดังกังวาล เพื่อให้ความสุขกับหลาย เว็บไซต์ jazzbreak นำดนตรีแจ๊สที่ยอดเยี่ยมไปสู่แฟนเพลงที่หลงใหลเพลงแจ๊สไปทั่วโลก คนที่รู้จักเพลงที่ดีจะเข้าใจถึงจิตวิญญาณแห่งเพลงแจ๊ส เพื่อสร้างสรรดนตรีให้กลายเป็นเพลงที่ดีที่สุดบนผืนแผ่นดินโลก  เชี่ยวชาญในการทำเพลงในแนวเฉพาะเจาะจงและหาฟังได้อย่างยากยิ่ง