Daily Archives: June 11, 2018

พระอัจฉริยะภาพทางการดนตรีของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยทั่วโลกให้การยอมรับในฐานะ King of Jazz

Published by:

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่ทรงมีอัจฉริยะภาพหลายด้านด้วยกัน และหนึ่งในด้านที่คนมักพบเห็นกันอยู่บ่อยๆ นั่นก็คือในเรื่องของการดนตรี ซึ่งทั่วโลกต่างให้การยอมรับ และเรียกขานท่านว่า King Of Jazz

พระบรมฉายาลักษณ์ภาพหนึ่งอันทำให้ประชาชนทั้งหลายเกิดความสนใจเป็นอย่างมาก นั่นก็คือ พระบรมฉายาลักษณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระราชินีทรงประทับอยู่กับนักดนตรี Rock & roll ระดับตำนานชื่อก้องโลกอย่าง Elvis Presley ซึ่งภาพนี้ถูกบันทึกไว้ในปี 1960 ณ Paramount studios แน่นอนว่าพระองค์ทรงโปรด Elvis Presley ด้วย ถึงแม้พระองค์จะชอบ Jazz มากกว่า Rock & Roll ก็ตาม สำหรับ Elvis เราทุกคนต่างรู้กันดีว่าเขาเป็น king of rock & roll แต่สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ท่านทรงเป็น King of Jazz อันได้รับการยกย่องจากสากลทั่วโลก

พระองค์ทรงเริ่มทรง Trumpet ขณะกำลังศึกษาอยู่ ณ ประเทศ Switzerland หลังจากพระองค์ขึ้นครองราชย์ในปี 1946 พระองค์ได้ทรงก่อตั้งวงดนตรี Jazz ขึ้นมา โดยมีสมาชิกทั้งหมด 14 คน ได้เปิดการแสดงทุกวันศุกร์ ไม่เพียงแต่การเล่นดนตรีเท่านั้น พระองค์ยังทรงมีพระปรีชาด้านการประพันธ์ดนตรีไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลย พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงเอาไว้เกือบ 50 เพลง เช่น แสงเทียน, สายฝน, ยามเย็น เป็นต้น

อีกทั้งนักตำนานดนตรี Jazz หลายต่อหลายคนก็ล้วนเต็มไปด้วยความชื่นชม และยอมรับพระปรีชาสามารถของ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทั้ง Stan Getz, Lionel Hampton , Benny Goodman เคยมีเหตุการณ์หนึ่ง Lionel Hampton ได้กล่าวไว้ในนิตยสาร Sawasdee ว่า “He is simply the coolest King in the land”

นอกจากนี้ท่านยังมีพระราชหฤทัยในการศึกษาทางด้านดนตรีอย่างลึกซึ้ง เช่น ทำวิธีการบันทึกเสียงแบบใหม่ ซึ่งสามารถบันทึกเสียงได้เป็นช่อง และ นำวิธีนี้มาปรับปรุงวิธีในการสร้างสรรค์ดนตรี ผลลัพธ์ที่ได้หลังจากการบันทึกเสียงด้วยวิธีนี้ คือ สามารถใส่เครื่องดนตรีเข้าไปชิ้นในเพลงเดียวกัน เมื่อท่านทรงบันทึกเสียงเสร็จแล้ว ก็นำมาฟังทบทวน เพื่อพิจารณาถึงผลงาน ถ้ามีข้อบกพร่องท่านก็จะทำการแก้ไขใหม่ จนบันทึกเสียงให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่การเล่นดนตรี หรือพระปรีชาด้านการประพันธ์ดนตรี เท่านั้น แต่ท่านยังทรงมี ความเชี่ยวชาญทางด้านบันทึกเสียง รวมทั้งการใช้เครื่องมือทันสมัยต่างๆ อันเกี่ยวกับดนตรีด้วย

จากข้อมูลดังกล่าวนี้ เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งซึ่งแสดงออกให้เห็นถึง พระอัจฉริยะภาพทางการดนตรีของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเราคนไทยทุกคนล้วนเกิดความภูมิใจที่เกิดมาใต้ร่มพระบารมีของท่าน รวมทั้งต้องช่วยกันเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้แก่ลูกหลานสืบต่อไป