ดนตรีแจ๊สแห่งความทรงจำ

Jazz in Memory วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2559  ลานหญ้าหน้าวัดพระรามวัด อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้มีการจัดการแสดงบทเพลงดนตรีแห่งความทรงจำ 70 ปีเส้นทางตามรอยพระบาท ในบรรยากาศเมืองแห่งมรดกโลก กับวงดนตรีออเคสตร้าชั้นนำ (ชมฟรี)